Bildning är viktigt
Detta är varför jag tycker att utbildning är så viktigt och varför alla (särskilt i Sverige) bör slutföra någon form av högre utbildning efter gymnasiet
Bildning är viktigt